• پرداخت توسط تمام کارت های عضو شبکه شتاب ممکن است.
  • ارسال کارت به ایمیل شما تا 1 ساعت پس از پرداخت انجام خواهد شد.
  • خرید تنها برای افرادی ممکن است که در سیستم وبمانی724 ثبت نام کرده اند. لینک ثبت نام و تایید هویت
  • کارت قابل شارژ مجدد نمی باشد.